автоматски

automatic, automatons
* * *
involuntary, automatic

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • автоматски — (грч automates) 1. што се случува сам од себе, што се движи без ничија помош, 2. ненамерен, несвесен, механички, махинален …   Macedonian dictionary

 • автоматски бекап — кај многу апликативни програми команда што овозможува автоматско снимање на податоците од РАМ меморијата во временски интервали однапред одредени од корисникот …   Macedonian dictionary

 • вегетативен — (лат. vegetus) 1. биол. што се однесува на животните процеси (растење, исхрана, дишење и др.) 2. автоматски, без учество на свеста и волјата вегетативен (автоматски) нервен систем дел од нервниот систем што ја регулира работата на внатрешните… …   Macedonian dictionary

 • Луна — (лат. Luna) 1. мит. во староримската митологија: божица на Месечината 2. име на неколку вселенски автоматски летала …   Macedonian dictionary

 • автоматизација — (грч autmatos) 1. примена на автомати во производниот процес, 2. претворање на одредени дејства на човекот во автоматски при нивно повеќекратно повторување …   Macedonian dictionary

 • антисателит — (грч anti, лат satelles придружник) вој вид вселенско летало за пресретнување и онеспособување на противничките вселенски летала, автоматски или со команда од Земјата …   Macedonian dictionary

 • аристон — (грч) муз вид автоматски, обично многу бучен музички инструмент …   Macedonian dictionary

 • барограф — (грч baros, grapho пишува) метеор апарат што автоматски и постојано ги запишува промените на воздушниот притисок …   Macedonian dictionary

 • браунинг — (анг. browning) вид автоматски револвер (по името на американскиот конструктор Брауни …   Macedonian dictionary

 • виброграф — (лат. vibrare, грч. grapho пишува) инструмент што ги бележи автоматски треперењата на звучните тела со посредство на слободниот воздух …   Macedonian dictionary

 • видеокасета — (лат. videre, фр. cassette кутија) магнетна лента за снимање и репродукција на телевизиски сигнали (слика и тон), сместена во пластична кутија што го олеснува ракувањето (магнетоскопот сам автоматски ја извлекува лентата и ја поставува на… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.